2015.03.30

Komunikat nr 2/2015 Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej

Komisja młodzieżowa informuje, że zostały zakończone prace związane z organizacją Półfinału 53. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego perłą”. Organizatorem tegorocznego półfinału jest MKF nr 8 i Gimnazjum nr 8 w Szczecinie. Patronat i wsparcie finansowe niezbędne do przeprowadzenia imprezy powierzono Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej. Półfinał odbędzie się dnia 24 kwietnia 2015 r. o godzinie 1100 w Gimnazjum nr 8 w Szczecinie przy ul. Stanisława Dubois 38.

Przebieg tegorocznego półfinału pod względem organizacyjnym całkowicie odbiega od poprzednich. Wszelkie zmiany, jakich dokonano podyktowane są kosztami uczestnictwa a także niedoczasem, który występował w poprzednich imprezach. W tym roku zmniejszono ilość pytań testowych z 30 do 20 zwiększając jednocześnie przyznawane punkty. Za każdą dobrą odpowiedź uczestnik otrzymuje 3 punkty.

Zrezygnowano z budowy mini eksponatu w myśl zasady - „co nagle to po diable”. Pierwszą i najważniejszą kartą w eksponacie wystawowym jest karta tytułowa. To od niej zależy dalsza ocena eksponatu przez jury. Żeby dać szansę na prawidłowe i staranne wykonanie karty tytułowej komisja postanowiła, że uczestnicy wykonają ją w warunkach domowych, szkolnych lub na zajęciach Koła korzystając z pomocy i porady Opiekuna Koła. Drugą nowością wprowadzoną w tym roku jest wykonanie projektu znaczka pocztowego będącego tematycznie tak jak i karta tytułowa związanego z tematem konkursu „Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego perłą”. Technika wykonania dowolna. Format A4.

Projekty karty tytułowej i znaczka uczestnicy przywożą na półfinał i przekazują do oceny Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej, która po ocenie wybierze po 4 poprawne, najlepsze i najładniejsze prace, które będą pokazane w Zalesiu w trakcie IX Spotkania Integracyjnego.

W półfinale mogą uczestniczyć zwycięzcy eliminacji ćwierćfinałowych z poszczególnych grup wiekowych wraz z Opiekunem Koła. Zarząd Okręgu pokryje koszty dojazdu zarówno uczestnikowi jak i Opiekunowi Koła. Dopuszcza się udział dodatkowo uczestników ćwierćfinałów, którzy zajęli w swoich grupach miejsca drugie i trzecie. Muszą oni jednak przyjechać na własny koszt.

Komisja ustaliła limit punktów, jakie trzeba uzyskać, aby nabyć prawo startu w finale 53. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego perłą”. Maksymalnie można zdobyć 150 punktów. Dla każdej z grup ustalono procentowe minimum: 50% czyli 75 punktów Szkoła Podstawowa 60% czyli 90 punktów Szkoła Gimnazjalna 70% czyli 105 punktów Szkoła ponad gimnazjalna

Przypominamy, że materiały i informacje dotyczące finału 53 OMKF można znaleźć na stronie internetowej ZG PZF w zakładce Młodzież.

W razie pytań dotyczących półfinału prosimy kontaktować się przez e-mail hjakowiec@o2.pl lub tel. 503 835 944

Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej
Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego
PZF w Szczecinie


Powrót na górę strony