Koleżanki i Koledzy Filateliści
Opiekunowie i Członkowie Młodzieżowych Kół Filatelistycznych

Co jakiś czas otrzymujemy różny materiał filatelistyczny dla naszych młodszych koleżanek i kolegów zrzeszonych w Młodzieżowych Kołach Filatelistycznych będących pod opieką naszego Okręgu Zachodniopomorskiego.

Jak już zaznaczyłem na wstępie jest to materiał różnorodny. Mogą to być znaczki czyste jak i kasowane, wśród których trafiają się także kancery. Całości i całostki też nie zawsze są idealne. Używane klasery też nie zawsze są w idealnym stanie.

Przyjmujemy wszystko, ponieważ nietaktem by było wybrzydzać, że coś jest gorszego stanu niż być powinno. Nie grymasimy. Bierzemy wszystko i za wszystko dziękujemy.

Zastanawialiśmy się nad podziałem otrzymanego materiału na poszczególne Koła. Nie wymyśliliśmy złotego środka podziału. Proponujemy zatem rozwiązanie naszym zdaniem logiczne i sprawiedliwe.

Otrzymane znaczki i całości skanujemy i oznaczamy je: pakiet nr ...
Skany będą widoczne na naszej stronie internetowej przez okres dwóch tygodni.

Członkowie i Opiekunowie Młodzieżowych Kół Filatelistycznych

Zgłaszajcie się osobiście lub powiadamiajcie nas drogą telefoniczną ewentualnie e-mailową, że np. taki a taki znaczek jest Wam niezbędny gdyż Gabrysia Iksińska buduje eksponat i ten konkretny znaczek jest jej potrzebny. Odłożymy go. To samo będzie dotyczyło całości. Po upływie dwóch tygodni resztę walorów przełożymy do pudła z napisem masówka i będziemy ją rozdysponowywać na cele propagandowo - szkoleniowe.

Polski Związek Filatelistów
Okręg Zachodniopomorski
Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej


Rok szkolny 2016/2017

1

Pan Emil Arszyński w dniu 20.07.2016 przekazał dla naszych młodych filatelistów 11 serii polskich znaczków niekasowanych o łącznej wartości katalogowej 377 zł. Skany tych znaczków prezentujemy jako pakiet nr 1.

Pakiet 1, strona 1 Pakiet 1, strona 2 Pakiet 1, strona 3 Pakiet 1, strona 4 Pakiet 1, strona 5 Pakiet 1, strona 6

Powrót na górę strony