Członkowie Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego


 • Henryk Jakowiec

  hjakowiec@o2.pl

  Prezes Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego PZF

  tel: 503 835 944


 • Zdzisław Mąka

  zmaka@op.pl

  Wiceprezes Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego PZF

  tel: 501 712 300


 • Zbigniew Jóźwikowski

  Wiceprezes Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego PZF

  tel: 510 898 622


 • Bolesław Helon

  Wiceprezes Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego PZF


 • Andrzej Selega

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


 • Marlena Byczkiewicz

  Przewodnicząca Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej

  tel: 696 592 149


 • Witold Koziorowski

  Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień

  tel: 609 804 889


 • Marek Krawczyk

  rek51@wp.pl

  Skarbnik

  tel: 606 890 960