2020.06.12

Zdzisław Mąka „Historia Poczty w Szczecinie”

Ukazała się bogato ilustrowana, licząca prawie 450 stron, historia szczecińskiej Poczty. Obejmuje okres od XVI wieku po dzień dzisiejszy. Omawia szeroki zakres zagadnień, między innymi poczty książęce, pierwsze adnotacje pocztowe, stemple okresu przedznaczkowego, działalność poczty w okresie epidemii cholery w 1831 roku, pierwsze znaczki i stemple numerowe. W książce omówiono także poczty lokalne, rozwój połączeń lotniczych Szczecina, poczty katapultowej, wpływ inflacji na taryfy pocztowe. Szeroko omówiono rozwój poczty po II wojnie światowej z ostemplowaniami prowizorycznymi. Książkę kończy wykaz szczecińskich urzędów pocztowych od 1945 roku.

Wydanie książki było możliwe dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu w ramach zadania Mecenat Kulturalny Miasta Szczecin przez Urząd Miasta Szczecin, przy współudziale Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego PZF.

Więcej informacji o książce można uzyskać od autora, drogą mailową. E-mail:zmaka@op.pl


Powrót na górę strony