2015.07.20

Zmarł kol. Zbigniew Gniewoszewski - długoletni zasłużony członek P.Z.F. Okręgu Szczecińskiego

ZBIGNIEW GNIEWOSZEWSKI, ur. 6.06.1928, Wilno, zm. 19.07.2015. Mgr inż. mechanik. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1968 i od tego czasu nieprzerwanie był prezesem Koła PZF. Pełnił funkcje przewodniczącego Okręgowej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej, Komisji Wystaw oraz wiceprezesa Zarządu Okręgu PZF w Szczecinie. Czterokrotnie reprezentował Okręg na Walnych Zjazdach PZF. Organizator licznych wystaw lokalnych. Na wystawach w kraju i za granicą wielokrotnie prezentował swoje eksponaty tradycyjne znaczków Wielkiej Brytanii obejmujące okres od 1840 do 1990 oraz trzy eksponaty tematyczne: Wilno i Ziemia Wileńska, Litwa - od niepodległości do niepodległości 1918-1990 i Losy rodziny wojskowej 1936-1946. Zdobył łącznie ok. 90.medali. Sędzia konkursowy I klasy. Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów. Autor publikacji w prasie filatelistycznej. Rzeczoznawca PZF do wyceny walorów filatelistycznych oraz biegły sądowy do spraw filatelistyki. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, medalami 25- i 30-lecia PZF, odznakami „100 lat filatelistyki polskiej” i 50-lecia PZF oraz innymi odznakami i medalami nadawanymi przez PZF. W 2002, XVIII Walny Zjazd PZF w Ciechocinku nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Odznaczony „Krzyżem Zesłańca Sybiru”, Medalem 40-lecia PRL i dwukrotnie Odznaką Honorową „Gryfa Pomorskiego”.

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 24.07.2015 o godz. 13.30 na Cmentarzu Głównym w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu w kaplicy.


Powrót na górę strony