2015.04.09

Komunikat nr 3/2015 Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej

Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZO Zachodniopomorskiego PZF w Szczecinie informuje opiekunów MKF, że ostateczny termin zgłoszenia uczestników półfinału - 53. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego perłą” upływa 22.04.2015 r. Listę uczestników półfinału należy przekazać Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej: - osobiście - do biura Zarządu Okręgu - pocztą na adres biura Zarządu Okręgu - telefonicznie na nr tel. - 510 898 622 lub 503 835 944 - e-mailowo: hjakowiec@o2.pl Lista powinna zawierać następujące dane osobowe uczestnika półfinału: - Imię i Nazwisko - data urodzenia - rodzaj szkoły /Podstawowa, Gimnazjum, Ponadgimnazjalna/ - przynależność do Koła /MKF nr …/ Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej powoła trzy podkomisje powierzając im: - sprawdzenie poprawności odpowiedzi na pytania testowe, - ocenę projektu strony tytułowej eksponatu - ocenę projektu znaczka pocztowego Wszelkie wątpliwości i nieścisłości wynikłe w trakcie eliminacji należy zgłaszać członkom Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej: - Józefowi Grabarczyk - Henryk Jakowiec - Zbigniew Jóźwikowski - Marek Krawczyk Odpowiedzialnym za całokształt eliminacji jest: - Zbigniew Jóźwikowski - z ramienia Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej - Henryk Jakowiec – z ramienia Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego PZF

Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej
Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego
PZF w Szczecinie


Powrót na górę strony